Dálnice D43? Ano, v historické stopě!

Již mnoho let či dokonce desetiletí se diskutuje o tom, jak zlepšit nedobrou dopravní situaci na silnicích severně od Brna. Kolony u Kuřimi, v Kuřimi či u Lipůvky dnes znepříjemňují život řidičům již každý den. Zpoždění bývá i desítky minut, trpí nervy řidičů, životní prostředí i zdraví obyvatel v bezprostřední blízkosti přetížených silnic. Vždyť Lipůvkou denně projede na 22 tisíc vozidel a přes kuřimské nám. 1. května dokonce 26 tisíc vozidel. To je pochopitelně neúnosné!
 
Již několik let existuj dva hlavní návrhy, jakým způsobem trasovat nejdůležitější chybějící dopravní stavbu severně od Brna – dálnici D43. Existovaly dva hlavní koncepční návrhy – historickou stopou a návrh Ing. Kalčíka. Historická stopa vede od Černé Hory koridorem mezi Drásovem a Malhostovicemi a dále kolem Kuřimi přes Bystrc na dálnici D1 u Troubska. Kalčíkův návrh trasuje od Černé Hory dálnici podél stávající svitavské silnice I/43, ta prochází masivem Zlobice a dále kolem Kuřimi mezi Zlobicí a Zborovem pokračuje na Moravské Knínice a Veverskou Bítýšku a na dálnici D1 se napojuje u Ostrovačic.
 
Důležitým detailem obou hlavních variant bylo vyřešení obchvatu Kuřimi, který současně slouží jako přivaděč dopravy do města Brna. S historickou stopou je spjat jižní obchvat Kuřimi, s Kalčíkovou variantou tzv. severní.
 
Vybrat optimální řešení bylo úkolem multioborového řešitelského týmu, který měl najít nejlepší variantu pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Tento tým, kde byly zastoupeny dvě desítky profesí, zpracoval Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno z roku 2019. Nejprve v první vlně posoudil 86 kombinací trasování dálnice D43, obchvatu Kuřimi, úprav dálnice D1, návrhu jihozápadní tangenty a dalších souvisejících staveb, aby následně vybral 16 a ty podrobně posoudil z pohledu dopravní účinnosti, dopadu na lidské zdraví, dopadu na životní prostředí atd. Do procesu vyhodnocování řešitelský tým zapojil i vlastní invenci a navrhnul a posoudil některé změny. Tou největší bylo nahrazení dálnice D43 silnicí 1. třídy, která by však pochopitelně byla čtyřpruhová, s podélným středovým ostrůvkem a se všemi křižovatkami mimoúrovňovými. Nakonec řešitelský tým doporučil jako nejvhodnější vybrat variantu, kterou nazval Poučená a která v části D43 navrhuje historickou stopu s jižním obchvatem Kuřimi jako čtyřpruhovou silnici I. třídy (ve studii označená jako S10). Ta je totiž vhodná do silně urbanizované krajiny severně od Brna, neboť díky kratší možné vzdálenosti mezi mimoúrovňovými křižovatkami a možností použít ostřejší oblouky a prudší stoupání a klesání umožňuje lépe tuto kapacitní silnici umístit do krajiny a také lépe dopravně obsloužit území. Rychlostní limit na silnici je stanoven na 110 km/hod.
 
Vybraný návrh řešitelského týmu byl zapracován do I. aktualizace Zásad územního rozvoje a měl by se stát jejich součástí. Aktualizaci bude schvalovat Zastupitelstvo jihomoravského kraje na svém zasedání 17. září.